ડેવિડ પેન્ડન્ટનો લંબચોરસ નક્ષત્ર (14 કે) Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક
બર્ફીલું ચા પેન્ડન્ટ (14 કે) Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક
મોટા કદના આઇસ્ડ-આઉટ ચાઇ પેન્ડન્ટ (14 કે) Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક

Popular Jewelry

આઇસ્ડ-આઉટ ચાઇ સિમ્બોલ પેન્ડન્ટ (14 કે)

પ્રતિ $ 535.00
તોરાહ સ્ક્રોલ પેન્ડન્ટ (14 કે) ફ્રન્ટ - Popular Jewelry - ન્યુ યોર્ક
100% યહૂદી પેન્ડન્ટ (14 કે) ફ્રન્ટ - Popular Jewelry - ન્યુ યોર્ક
ડેવિડ પેન્ડન્ટનો ડાયમંડ સ્ટાર (14 કે) ફ્રન્ટ - Popular Jewelry - ન્યુ યોર્ક
ટેક્સચર ચાઇ પેન્ડન્ટ (સિલ્વર)