ઇજિપ્તની પિરામિડ ડાયમંડ કટ પેન્ડન્ટ (14 કે) (નાના કદ) - Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક
ડાયમંડ-કટ અંક પેન્ડન્ટ 10 કે - નસીબદાર ડાયમંડ 恆福 珠寶 金 行 ન્યુ યોર્ક સિટી 169 કેનાલ સ્ટ્રીટ 10013 જ્વેલરી સ્ટોર પ્લેબોઇ ચાર્લી ચાઇનાટાઉન @ લ્યુકીડિમેડની 2124311180